Wisudawan

[ Periode Desember Tahun 2023 ]

No Unsur Pelaksana Akademik Program Pendidikan Jumlah Total
Doktor Magister PPDS Profesi Sarjana D-4 D-3 D-2
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 3 - 3 4 29 33 - - - - - - 45 198 243 - - - - - - - - - 279
2 Fakultas Ilmu Budaya 1 3 4 1 4 5 - - - - - - 18 56 74 - - - - - - - - - 83
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis - - - 3 11 14 - - - - - - 14 23 37 - - - - - - - - - 51
4 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 1 1 2 7 7 14 - - - - - - 30 43 73 - - - - - - - - - 89
5 Fakultas Hukum 6 1 7 5 3 8 - - - - - - 15 21 36 - - - - - - - - - 51
6 Fakultas Pertanian 1 1 2 2 2 4 - - - - - - 16 43 59 - - - - - - - - - 65
7 Fakultas Kedokteran 2 - 2 - - - 4 4 8 - - - 5 2 7 - 6 6 - - - - - - 23
8 Fakultas Teknik - - - 7 2 9 - - - - - - 70 46 116 - - - - - - - - - 125
9 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - - - 2 2 4 - - - - - - 30 66 96 - - - - - - - - - 100
10 Fakultas Seni Rupa dan Desain - - - 1 1 2 - - - - - - 13 23 36 - - - - - - - - - 38
11 Fakultas Keolahragaan - - - - - - - - - - - - 12 6 18 - - - - - - - - - 18
12 Sekolah Pascasarjana 3 3 6 4 5 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
13 Sekolah Vokasi - - - - - - - - - - - - - - - 5 10 15 130 339 469 - - - 484
14 Fakultas Psikologi - - - - - - - - - - - - 1 7 8 - - - - - - - - - 8
15 Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data - - - - - - - - - - - - - 5 5 - - - - - - - - - 5
16 Fakultas Peternakan - - - - 1 1 - - - - - - 11 4 15 - - - - - - - - - 16
Jumlah 26 103 8 0 823 21 469 0 1.450
Verifikasi Data : Biro Akademik dan Kemahasiswaan (02 Desember 2023)
Tabel ini dapat diunduh pada laman https://smartin.uns.ac.id